Meeting
01 mrt 2017
Project meeting between Ostend and Brighton & Hove to discuss the progress in the two urban coastal landscape pilots.

 

Project meeting and site visit Brighton

Early March the City of Ostend, Farys and Brighton & Hove City Council met each other to present their progress and recent developments in both urban coastal pilots.

In the context of this SCAPE meeting, both partners visited the flood-prone pilots, Patcham (Carden Avenue) and Central Hove (Northon Road). In recent years, both sites experienced severe flooding, due to extreme rainfall, multiple times. The characteristics of the landscape (slope landscape and the predominantly presence of concrete parking spaces) makes this area extemely vulnerable to groundwater- as well as surfacewater flooding.

SCAPE aims to reduce these flood risk by increasing the capacity of the existing drainage systems and improve the quality of public spaces for the communities.

Furthermore, also Ostend and Farys (utility company) presented the progress made in the Oosteroever case. Several in-house experts in various field of expertise (transport, mobility, architecture, engineering, urbanism) were present to discuss the concept of the so-called 'city river' on the Ostend East Bank. Noise captation, the multifunctional usage of the area, possibilities to ensure a stable quatity of water, reduction of heat stress by nature based solutions and the overall greening of the area, were key elements in this discussion.

4.JPG


Projectmeeting en plaatsbezoek Brighton

Begin maart kwamen stad Oostende, Farys en Brighton & Hove City Council samen om de vooruitgang en de recente ontwikkelingen in beide stedelijke pilootprojecten door te nemen.

In het kader van deze project meeting, bezochten beide SCAPE partners de overstromingsgevoelige pilootsites, Patcham (Carden Avenue) en Central Hove (Northon Road). Beide sites waren de voorbije jaren meermaals het slachtoffer van ernstige overstromingen door hevige regenval. Vooral het aanwezig landschapskarakter (hellend landschap en grote aanwezigheid van hoofdzakelijk gebetonneerde parkeerplaatsen) maakt deze gebieden uitermate kwetsbaar voor overstromingen van grond- en oppervlaktewater.

SCAPE tracht in Brighton & Hove net deze overstromingsrisico's terug te beperken door middel van de algemene verbetering van de drainagecapaciteit en het verbeteren van de kwaliteit van openbare ruimtes.

Verder lichtten ook Oostende & Farys (nutsvoorzieningsbedrijf) de vooruitgang in het Oosteroever-project toe. Verschillende in-house experten, vanuit diverse kennisdomeinen (transport, mobiliteit, architectuur, toegepaste bouwkunde en stedenbouw), woonden de presentatie bij om het concept van de zgn. 'city river' nader te bekijken. Thema's die tijdens deze discussie aangesneden werden, zijn onder meer: geluidscaptatie, multifunctioneel gebruik van de ruimte, verzekeren van de waterkwaliteit, reduceren van hittestress door middel van natuur-gebaseerde oplossingen en de algemene vergroening van de ruimte.

In beeld

  • 5.JPG
  • S1940004.JPG
  • S1940010.JPG
  • S1940011.JPG
  • 3.JPG
  • 1.JPG