dissemination
05 apr 2017
The pilot projects of Ostend are picked up on this website that gathers worldwide examples on climate resiliency:

www.climatescan.nl  

Op 5 april 2017 werden op het symposium 'De klimaatbestendige stad: inrichting in de praktijk' de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek op de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen over het klimaatbestendig inrichten van de stad toegelicht.

Het interactieve programma bestond uit lezingen, interviews, werksessies en discussies met de zaal. Daarnaast presenteren we ons voorbeeldenboek “Het Klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten.” 

Hier vind je een link naar het programma en de sprekers.

En een link naar de publicaties.