dissemination
30 sep 2018
In September 2018, the results of the water balance study for the Belgian coastal area were presented and discussed. The study will be finalised in November.

For the first time a giant pile of information was brought together about the supply, the use and the needs of tap water for households, companies, agriculture and tourism. The method to create a water balance was created and agreed upon by a group of stakeholders, experts, scientists and public authorities. 

Water is scarce. The model that was created within the project SCAPE allows to make correct calculations about the needs for the use of water. The study also made forecasts on the middle long (2040) and long term (2100). Mid November a stakeholder meeting will be held to discuss the results and make policy recommendations.

water.jpg
In september 2018 werden de resultaten van de studie ‘waterbalans kuststreek’ voorgesteld.
 
In het kader van SCAPE wordt voor het eerst een grote hoeveelheid informatie bijeengebracht over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater en oppervlakte voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. De methode om de waterbalans op te stellen, werd met alle betrokken stakeholders, besturen en wetenschappers besproken en goedgekeurd. Water wordt een schaars goed. Het model dat binnen SCAPE wordt ontwikkeld moet toelaten om een goede inschatting van de waterbehoefte en het watergebruik te maken.  
 
Binnen de studie worden ook prognoses gedaan van de waterbehoefte op middellange (2040) en lange (2100) termijn. Midden november vindt een derde stakeholdervergadering plaats waar de resultaten en de beleidsaanbevelingen zullen besproken worden. De studie wordt afgerond eind november.