climate test
09 nov 2018
Scheldestromen Waterschap ontwikkelde in het kader van SCAPE een klimaattest. 

Met de klimaattest "brengen de gemeenten knel- en aandachtspunten in kaart m.b.t. hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Deze stresstesten vormen de basis van een in 2020 te formuleren strategie om Zeeland zodanig aan te passen dat de provincie is voorbereid op de aankomende klimaatveranderingen".

Bezoek hier de website van de zuidwestelijke delta.