dissemination
15 nov 2018
Have we killed our open green spaces?

This article in De Standaard of November 15th discusses the importance of pilot sites like the gardens of Stene. It talks about water buffering, food production, the protection of farmland, creative solutions in the city and guidance in (the use of) farmland transitions.

Manifest voor een productief landschap

1. Blauwe diensten: gebruik weiland om water te bufferen en op peil te houden. En vergoed de boer daarvoor.

 

2. Stel voedselregisseurs aan: zet in op voedselproductie vlak bij de stad. Producten komen uit de korte keten en voedselnetwerken stimuleren de sociale cohesie. Een regisseur brengt vraag en aanbod bij elkaar.

 

3. Bescherm landbouwgrond: landbouw raakt verdrongen door kapitaalkrachtige particulieren die hoeves (met vele hectares grond) opkopen om er villa’s te zetten. Dat leidt tot steeds minder plaats voor voedselproductie en steeds meer bewoning in de open ruimte.

 

4. Verbouw de stad: ruimte is schaars en de horizontale spreiding is eindig, zoek het verticaal. Varkens en koeien op een dak zetten, is moeilijk, maar niet-grondgebonden teelt kan in kelders, containers of op daken. In de stad, vlak bij de consumenten.

 

5. Transformatiebegeleiding: bureaucratie en strikte regelgeving leggen heel wat beperkingen op aan wat een landbouwer op het terrein kan doen. Begeleid boeren bij hun overstap naar maatschappelijk gewenste bedrijfsvoering.