pilot
06 jul 2021
The city river is completed!

The press was present to witness the first flow of water in the city river of the Victorialaan.

IMG_2981.jpg

Eerste water stroomt door Cityriver op Oosteroever

De site aan de Oosteroever is al een tijdje bezig aan een ware make-over. Via het EU-project SCAPE wordt bij de nieuwe stadsontwikkeling op Oosteroever ook ingezet op enkele klimaatbestendige ingrepen. Als onderdeel van de vernieuwing van de Victorialaan werd een zogenaamde 'Cityriver' aangelegd. Het eerste water stroomt intussen door deze innovatieve stadsrivier, die op alle vlakken een meerwaarde vormt voor de omgeving.

De heraanleg van de Victorialaan kadert binnen SCAPE. Dit is een Europees gefinancierd project dat kadert in een breed partnerschap tussen 8 deelnemende overheden, waaronder een aantal kuststeden uit België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project SCAPE staat voor Shaping Climate Adaptive PlacEs. SCAPE ontvangt middelen van het Interreg 2 Zeeën-programma 2014–2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Stadsrivier aangepast aan de klimaatverandering

SCAPE zet zich met het Cityriver-project in voor een duurzame heraanleg van de voormalige industriële maritieme site op de Oosteroeverwijk met een innovatief riolering- en wegenisontwerp.

"Het vernieuwende van dit project is dat de weg zo aangelegd wordt dat er een brede centrale goot ontstaat, die alle regenwater zal opvangen. De traditionele rioolroosters verdwijnen daardoor uit het straatbeeld. Er ontstaat een stadsrivier die aanzwelt bij regen en zijn oorspronkelijke stroombreedte terug aanneemt na elke regenbui. Deze Cityriver heeft ook veel meer bergingscapaciteit en kan intense regenbuiten veel beter opvangen dan een klassiek ondergronds rioolstelsel," aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein.

De Cityriver is een perfect voorbeeld van de filosofie van SCAPE: kuststeden die hun infrastructuur aanpassen om beter te kunnen omgaan met toekomstige klimaatveranderingen en meer specifiek het beheer van water.

Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens reageert trots: "dit is in alle opzichten een uniek project. De Cityriver vormt als het ware de levensader van de klimaatwijk op de oosteroever waar verschillende projecten met elkaar in verbinding staan. Eerder deze week werd helaas nog maar eens duidelijk dat voldoende waterbuffercapaciteit bij intense regenbuien hard nodig is. Het ingenieuze systeem van de Cityriver is een fantastische oplossing voor dergelijk klimaatonheil."    

Grondwater op peil houden

Er gaat ook geen water verloren: regenwater wordt in de ondergrond gebufferd om bij droogte te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de straten schoon te spuiten of de beplanting water te geven. Om daarnaast voldoende regenwater te laten infiltreren in de bodem, wordt voor het eerst gebruik gemaakt van waterdoorlatende gresbuizen. Op die manier blijft het natuurlijk grondwaterevenwicht in de buurt op peil, met 'vers' regenwater en wordt de verzilting van de bodem tegen gegaan.

Los van alle voordelen voor het milieu, is de Cityriver ook een aantrekkelijke blikvanger voor de wijk. Het aanwezige groen rondom de stadsrivier zorgt voor de nodige verkoeling op warme dagen en de rivier zelf is een vorm van waterbeleving in het midden van de Victorialaan. De Cityriver staat mooi in contrast met de hoogbouw van de omringende wooncomplexen en industriegebouwen.

Testfase

De werken aan de Cityriver zijn nog volop in uitvoering. Het eerste water loopt nu door de nieuwe stadsrivier tijdens de testfase. Het systeem kan bijgestuurd worden met kleppen en schuiven om de regeling tussen water bufferen en infiltreren bij te sturen. Dit wordt gedurende een half jaar opgevolgd, vooraleer de definitieve regeling wordt ingesteld.

     

In beeld

  • IMG_2985.jpg
  • IMG_2986.jpg